Dostępne kursy

Menedżerowie są siłą napędową w przedsiębiorstwach. Mają środki i narzędzia niezbędne do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w firmie. Lekcje w tym kursie przedstawiają szeroki zakres wiedzy dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych, podążanie za najnowszymi regulacjami prawnymi przynosi zauważalne korzyści nie tylko dla firmy, gospodarki, wydajności procesu, jakości produktów, ale także dla zwykłych pracowników, których warunki pracy znacząco poprawiają się poprzez np. zastąpienie pracy ręcznej na rzecz nadzorowania automatycznych bezpiecznych maszyn.

Ten kurs jest przeznaczony dla wykwalifikowanych pracowników i menedżerów produkcyjnych MŚP. Zawiera szerszy zakres wiedzy w porównaniu do kursu podstawowego.


Pracownicy są siłą sprawczą w firmie. Są najbliżej procesów produkcyjnych i mają najwięcej wiedzy technicznej i praktycznej związanej z tymi procesami. Są także najbardziej narażeni na wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa z tego wynikające. Wprowadzenie zaawansowanych technologicznie  rozwiązań do firmy wymaga odpowiedniej wiedzy aby je bezpiecznie stosować, obsługiwać i utrzymać w ruchu. Lekcje zebrane w tym kursie obejmują bardziej aspekty techniczne i praktyczne związane z BHP oraz mają na celu doskonalenie umiejętności pracowników, podnoszenie ich kompetencji i dzięki temu warunków pracy.

Podstawowy kurs dotyczący bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy zawiera najważniejsze informacje w tym temacie, głównie dla mniej wykwalifikowanych pracowników i operatorów maszyn. Może być również używany jako odświeżenie, aktualizacja wiedzy zdobytej wcześniej podczas kursu zaawansowanego.