Available courses

Курс по безопасност и здраве при работа (ниво напреднали)

Курс по безопасност и здраве при работа (ниво напреднали)

Мениджърите са движещата сила в предприятията. Те разполагат със ср...
Course

Курс по безопасност и здраве при работа (основно ниво)

Курс по безопасност и здраве при работа (основно ниво)

Служителите са изпълнителната сила в компанията. Те са най-близо до...
Course